Provozovatel on-line marketingu
Grafické studio Marionetti

SLUŽBY, KTERÉ OSILNÍ VAŠE ZÁKAZNÍKY

Základním požadavkem marketingu společnosti je prodej většího objemu vašeho zboží či služeb více klientům. Pod pojmem marketing si většina lidí představí především reklamu, ale toto pojetí však není zcela přesné. Pod pojem marketing firmy lze shrnout všechny činnosti přispívající přímo, nebo nepřímo k prodeji vašich produktů a služeb. Marketingem firmy je tedy reklama, podpora prodeje, PR a sponzoring. Marketingem firmy je komplex všech činností, při kterých může dění ve vaší společnosti pozorovat veřejnost (servis, infolinky, vzhled vozového parku společnosti a mnoho dalších) a nepřímo i činnosti, které sice klient přímo nevidí, ale které jsou příkladem pro ty, které jsou viditelné. V oblasti marketingu společnosti tedy bezezbytku platí, že vše souvisí se vším. Nikdy nebudete zcela úspěšní, pokud nebudete mít spokojené zaměstnance, klienty a dodavatele, pružné systémy řízení, otevřenou firemní politiku, efektivní motivační programy a především pokud celá vaše společnost nebude fungovat jako líheň nápadů.

Položte si otázku, zda propagujete své produkty svým klientům logicky a srozumitelně. Zda se snažíte v přímém kontaktu se zákazníky vystupovat korektně a zahrnujete je spoustou argumentù podporujících vaši nabídku. Přínos vašeho produktu či služeb může být svou podstatou materiální, nebo emocionální. Ovšem nákupní proces probíhá v hlavách zákazníků a je takřka výhradně emočním procesem. To znamená, že o nákupu rozhodují především vjemy. Vjem rozumíme obraz, který se vybaví v souvislosti s vaší společnosti v mysli lidí, kteří s vámi mají nějakou zkušenost. Je nutné si uvědomit, že většinu rozhodnutí provádíme podvědomě a tedy necháváme volné pole působnosti emočnímu rozhodování. Menší část rozhodnutí klienta je zdánlivě racionální. Zdánlivě proto, že i do těchto rozhodnutí zásadním způsobem emoce vstupují. Jedinou výjimku, kde rozhoduje racionální rozhodování jsou komodity, které se liší na trhu pouze cenovou nabídkou. Pak jsou tato rozhodnutí jednoduchá, rychlá a racionální. Je tedy nutné definovat, jaké chcete vjemy o svých produktech a službách vzbuzovat, tyto vjemy aktivně vytvářet a řídit. Je důležité si uvědomit, že vjemy nevytváří pouze reklama, ale vše, s čím se potencionální zákazník v souvislosti s vámi setká.

FacebookTwitterYoutubeLinkedinPinterestBehanceVimeoFoursquareGoogle+

Marionetti vám pomůže, aby marketing vaší společnosti fungoval výborně. Nechceme ale slibovat nesplnitelné. Největší role v tomto procesu je na straně vašeho top managementu, případně na straně majitelù vaší firmy. Jsme schopni jednoduchým způsobem provést analýzu marketingu vaší společnosti a navrhnout vhodná opatření k jeho zlepšení. Můžeme vám pomoci i se zaváděním těchto opatření do praxe, ale náš hlas je pouze poradní. V rámci našich poradenských služeb musí vaše společnost rozhodnout které prvky a dle jakého časového plánu se budou ve skutečnosti realizovat.

Fenoménem dnešních dnů jsou v oblasti on-line marketingu jsou sociální sítě, za několik posledních let si získaly více než miliardu věrných fanoušků. Díky jejich všeobecné oblibě a rozšířenosti jsou velmi účinným marketingovým nástrojem.

Na která sociální média se specializujeme?

Pomůžeme vám se založením a komunikací vaši společnosti na sociálních sítích Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Pinterest, Behance, Vimeo, Foursquare a Google+. Rovněž s kvalitním copywritingem profesionálními žurnalisty a zajištěním odborné grafické podpory Grafickým studiem Marionetti. Využijte plnohodnotně potenciál sociálních sítí a nechte si poradit jak efektivně používat sociální sítě pro vaši obchodní činnost s konkrétním zacílením fanoušků.

Proč objednat On-line Media Marketing od Marionetti?

Odpověď je jednoduchá, máme za sebou řadu reklamních kampaní na sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook a krom bohatých zkušeností můžeme nabídnout i mnoho prostředků pro úspěšnou propagaci. K dispozici je samozřejmě celý tým odborníků Marionetti, který je složen z profesionálních grafických designerů, fotografů, webařů, programátorů a marketingových specialistů. Navíc pro nás není Facebook marketing pouze prací, ale i zálibou, ve které se snažíme být co nejlepší. Dbáme o etické jednání našich kampaní a spokojenost našich klientů.

V Marionetti chápeme, že Facebook je stále pro mnoho lidí zcela neznámé prostředí, a proto vám nabízíme odborné poradenství, které poskytujeme na základě mnohaletých zkušeností v aplikaci marketingu na internetu. Zašlete nám poptávku na vytvoření Facebook stránky nebo kompletního marketingu na Facebooku, uveďte rozpočet, tedy kolik chcete do kampaně investovat a co bude jejím cílem. Vaše poptávka bude zpracována zdarma nejpozději do jednoho pracovního dne po doručení.

Pro koho jsou služby vhodné?

Naše služby jsou vhodné pro živnostníky, střední a velké společnosti, které nemají personální zajištění efektivní komunikace v rámci sociálních síti. se zabývat sociálními sítěmi? Rádi vám nabídneme kompletní zajištění služeb, které zahrnují klasickou marketingovou podporu s využitím tištěných a internetových forem. Naše nabídka služeb v rámci on-line media marketingu: analýzy a výběr vhodné sociální sítě pro vaši společnost, profesionální správu profilů, kreativní a efektivní komunikaci, reklamní kampaně na míru, on-line monitoring a report servis kampaňí.

Jak to funguje?

Správu a komunikaci vaší firmy na sociálních sítích zajistí náš speciálně zaškolený pracovník, který se jí bude plně věnovat dle předem stanovených podmínek a vašeho marketingového rozpočtu. Na základě analýzy vašeho předmětu činnosti a předem určeného cíle vám připravíme harmonogram prací na míru. Poznáme potřeby vaší společnosti připravíme správně fungující social media marketing. Ve spolupráci s námi můžete udržovat kontinuální kontakt se svými zákazníky, s pravidelným týdenním reportem činnosti. Spolupráce se Správou sociálních sítí vám ušetří čas i provozní náklady.


Jak začít On-line Media MarketingObjednávka služeb Správy sociálních sítí


Máte zájem odebírat náš Newsletter?

Buďte informování o novinkách.

 

Proč Správa sociálních sítí?

Máme pro vás připravený tým profesionálních grafiků, fotografů a marketingových specialistů. Ve spolupráci s odborníky z Marionetti vám zajistíme marketingový plán a cestu k úspěchu.

Celá Česká republika

737 772 561

info@marionetti.cz